Dobrodošli u svet promena

Dr Milan Dimitrijević je naučnik, univerzitetski profesor, pisac, ekspert za strategijski menadžment, državnu strategiju i odnose sa javnošću, javni govornik, javna ličnost i osoba čije je ime i način poslovanja sinonim za uspeh i najbolju praksu menadžmenta.

Dugogodišnje iskustvo u upravljanju projektima, uspešna realizacija projekata kao i zadovoljstvo klijenata omogućilo je Milanu Dimitrijeviću da svoje poslovanje proširi i da na taj način njegove usluge postanu dostupne van granica Evrope.

Kao lider na dosadašnjim projektima, jedinstvenim načinom poslovanja i efikasnim strategijama, Milan Dimitrijević je uspeo da kreira pozitivan i profitabilan balans između raspoloživih resursa klijenata i čestih turbulencija na tržištu kapitala.

Ostvarivanje konkurentske prednosti usled čestih globalnih ekonomskih krahova predstavlja pravi izazov i posao za Milana Dimitrijevića, koji je za kratko vreme svojim načinom razmišljanja i uspesima privukao pažnju velikih svetskih korporacija i poznatih ličnosti.

U zavisnosti od vaših potreba i planova za budućnost, Milan Dimitrijević i njegov tim stručnjaka će u saradnji sa vama kreirati strategiju koja će vas ili vašu organizaciju na efikasan i efektan način dovesti do željene pozicije.
 

Arhiva tekstova

Nekategorizovano

Uvod

Dr Milan Dimitrijević je naučnik, univerzitetski profesor, pisac, ekspert za strategijski...