Biografija – Prof. Dr Milan Dimitrijević

Detinjstvo -Porodica

Milan Dimitrijević je rođen u Novom Sadu 1981. godine. Milanov otac, Zoran Dimitrijević, je bivši policajac, pripadnik prvih Srpskih specijalnih jedinica, šampion i svetsko ime u borilačkim veštinama (takmičarski nadimak Divljak)- disciplina džudo. Milanova majka, Ljiljana Dimitrijević, je poslovna žena, vodi porodičnu firmu preko 30 godina, čija je centrala nekad bila u Novom Sadu, a danas u Beogradu. Milan Dimitrijević ima rođenu sestru Milku i rođenog brata Dimitrija.

Milan Dimitrijević iza sebe ima dva braka, prvi sa Jovankom Trifunović sa kojom nema dece. Drugi brak je sa Jovanom Krsmanović sa kojom ima ćerku Teodoru Dimitrijević. Iz vanbračne zajednice sa Ivanom Radovančev ima ćerku, Jefimiju Dimitrijević. Od 2017.godine je u braku sa Mirjanom Dimitrijević, uspešnom poslovnom ženom, sa kojom ima sina Avrama Dimitrijevića. Mirjana Dimitrijević iza sebe ima brak i dve ćerke. Ako biste pitali Milana Dimitrijevića da li je oženjen i koliko dece ima, uvek ćete čuti isti odgovor: ‘’Da, oženjen sam i imam petoro dece, četiri ćerke i sina‘’ ! Ne voli da komentariše svoje brakove, ali često napominje da je uvek želeo veliku porodicu i mnogo dece.

Nasleđe

Milanovi preci su svi bili u policiji i u vojsci, vojni komadantni i ratni heroji, od kojih je najpoznatiji Dragoljub Stanković – nadimak Pustorečki Čapajev, komadant 11 južnomoravske udarne brigade. U porodici Dimitrijević se vrlo često priča o precima i očuvanju nasleđa, jer kako Milan Dimitrijević navodi : ‘‘…to su naši temelji, od tih gena smo satkani, moramo da se trudimo da budemo još bolji”.

Milanov otac, Zoran Dimitrijević je završio srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, pripadnik 5 klase. Kao vrlo talentovan mladi džudista, Zoran se već na kraju srednje škole priključuje džudo reprezentaciji Jugoslavije i od tada je njegova sportska karijera u usponu. Nizao je pobede na državnim, Balkanskim i Evropskim takmičenjima i zaslužno ušao
među legende ovog sporta. Istovremeno je bio i takmičar i policajac. U policiji nije bio dugo, a karijeru je završio kao pripadnik prvih Srpskih specijalnih jedinica, gde je vodio treninge i obuku specijalaca.

Obrazovanje i sport

Vođen tradicijom i istorijom, po povratku iz Australije, gde je Milan sa porodicom kratko živeo i išao u osnovnu školu, upisuje se u 29. klasu srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj
Kamenici, koju je inače njegov otac završio kao pitomac 5. klase. U srednjoj školi unutrašnjih poslova bio je među najboljim pitomcima, posebno se isticao u predmetima kao što su istorija, filozofija, ustav i pravo, sociologija, ali i u borilačkim veštinama, gde je nastavio da trenira  džudo i džiu-džicu sve do odlaska u Ameriku. Srednju školu unutrašnjih poslova je napustio na polovini III godine i otišao je na školovanje u Ameriku.

Obrazovanje i bavljenje sportom na kratko nastavlja u srednjoj školi u Americi. Pored džudoa, Milan Dimitrijević se, na preporuku trenera, u 18-oj godini priključuje rvačkom timu. Zavoleo je rvanje i vrlo brzo je postao takmičar u apsolutnoj kategoriji. Imao je priliku da trenira džudo i rvanje sa Američkim olimpijcima i dobitnicima svetskih medalja. Pored džudoa i rvanja, Milan je u Americi imao treninge sa MMA-borcima i došao je do zavidnog nivoa fizičke spremnosti u toj disciplini. Imao je dva treninga dnevno i aplicirao za sportske stipendije na više Univerziteta u Americi, ali na kraju je odlučio da se vrati u Srbiju i upiše studije u Beogradu. Milan Dimitrijević je i danas vrlo aktivan u sportu, dugo godina se bavi bodi bildingom i često trenira i sparinguje MMA, rvanje i džudo sa pojedincima.

Sport je postavio na drugo mesto, a obrazovanje na prvo. Na univerzitetu “Braća Karić“, diplomirao je na menadžmentu u sportu, Magistrirao i doktorirao na strategijskom menadžmentu, kao jedan od najboljih studenata svih vremena. Doktorska teza Milana Dimitrijevića je odobrena na dva domaća i dva inostrana univerziteta, ali je ipak odlučio da ostane na svom matičnom univerzitetu , gde je i diplomirao. Istraživanje za svoj doktorski rad je obavio u Londonu, gde je i započeo svoju poslovnu karijeru. Odmah nakon odbrane doktorske teze, krajem 2009.godine Milan Dimitrijević ulazi u naučne krugove i počinje da gradi istovremeno i akademsku i profesionalnu karijeru.

Akademska karijera

Milan Dimitrijević 2007.godine dobija zvanje magistra nauka o menadžmentu, a 2009.godine stiče zvanje doktora nauka o menadžmentu. Polje istraživanja Dr Milana Dimitrijevića su dve discipline: strategijski menadžment i odnosi sa javnošću. Dobitnik je tri počasne diplome i nosi titule Profesionalca u Odnosima sa javnošću, Profesionalca u Javnoj Administraciji i Profesionalca u Strategijskom menadžmentu. Dobitnik je nagrada: PR Profesionalac (2012), Strateški menadžer godine (2013), Izvanredna praksa u strategijskom menadžmentu (2014) i Lideri budućnosti – savršenstvo u liderstvu (2015). Bivši je član i saradnik instituta za odnose sa javnošću iz Londona (www.cipr.co.uk), kao i Društva za strategijski menadžment iz Čikaga (www.strategicmanagement.net ). Počasni je član i saradnik društva za inženjerski menadžment Srbije (www.dims.rs ).

Akademsku karijeru profesora počinje na Fakultetu za inženjerski menadžment u Beogradu www.fim.rs, gde je biran u zvanje docenta. Na fakultetu je držao predavanja na engleskom jeziku, isključivo za strane studente. Radio je kao redovan i gostujući predavač na više univerziteta, ali je uvek akademsku karijeru stavljao iza poslovne karijere. Danas je profesor i saradnik na Fakultetu za sport, Univerzitet Union – Nikola Tesla, gde je zadužen za predmet Strategijski menadžment, nivo magistarskih i doktorskih studija (www.fzs.edu.rs ).

Objavio je veći broj naučnih radova na temu strategijskog menadžmenta i odnosa sa javnošću, ali je većina tih radova bila usmerena na vezu između ove dve discipline i državne uprave.  Pored naučnih radova, Milan Dimitrijević objavljuje knjige: “ Uvod u odnose sa javnošću “, “Drop Effect “ (međunarodni bestseler o upravljanju promenama) i “4 Moderna Musketara “ (Nacionalni bestseler o strategijama za izgradnju i vođenje države). Već godinama sa vodećim svetskim stručnjacima iz oblasti strategijskog menadžmenta radi na knjizi “ Uvod u Strategijski menadžment “ za koju kaže da će pomeriti granice u kvalitetu udžbenika iz ove oblasti.

Milan Dimitrijević je autor i lider preko deset Nacionalnih i Međunarodnih projekata iz oblasti profesionalnog obrazovanja. U Srbiji je sproveo najveći Nacionalni projekat u profesionalnom obrazovanju pod nazivom“Obrazovanje na dar“ namenjen nezaposlenim visoko obrazovanim osobama. Pored tog projekta, Milan Dimitrijević je prvi inicirao uvođenje profesionalnog obrazovanja za zaposlene u javnom sektoru, posebno u lokalnim samoupravama. Upravo projekat pod nazivom ‘‘Jake opštine – jaka Srbija“ spada u jedinstvene projekte uske profesionalizacije i specijalizacije kadrova u lokalnim samoupravama. Njegov najpoznatiji i istovremeno najveći projekat u profesionalnom obrazovanju, koji je i dalje aktivan je projekat pod nazivom “ISP – NEW HORIZONS“. Ovaj projekat je najveći uspeh doživeo u Gruziji, a interesovanje je pokazalo preko 20 država širom sveta. Ipak, Milan Dimitrijević je najviše ponosan na projekat pod nazivom “Knjiga na dar’‘. Naime u sklopu ovog projekta, Milan Dimitrijević je uspeo da otvori prvu biblioteku za siromašni deo stanovništva u Beogradu, kao i da osnuje nove i pomogne povećanju bibliotečkih jedinica postojećih biblioteka u nerazvijenim opštinama na jugu Srbije. Trenutno radi na više nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti profesionalnog obrazovanja, koji su mahom usmereni na nezaposlene kadrove i za zaposlene u javnom sektoru.

Profesionalna karijera

Milan Dimitrijević je od 2005.godine aktivno u privredi. Za sebe kaže da je pre svega praktičar strategijskog menadžmenta i odnosa sa javnošću, pa tek onda teoretičar. Posao međunarodnog konsultanta i lidera na projektima iz različitih industrija uspešno radi od 2005. godine. Ekspertiza Milana Dimitrijevića, u saradnji sa svojim timom je: međunarodni razvoj poslovanja, međunarodni odnosi, upravljanje projektima, razvoj korporativne strategije, akvizicije i merdžeri, upravljanje promenama, održivi razvoj kod lokalnih i republičkih vlasti, odnosi sa javnošću, upravljanje reputacijom i rizicima, liderstvo i izgradnja timova i programi treninga i edukacije.

Milan Dimitrijević sprovodi projekte za sledeće ciljne grupe: Korporativni klijenti, republička i lokalna vlast, nevladine organizacije, privatni investitori, preduzetnici i javne ličnosti. Osnivač je i vlasnik više kompanija, bivši je Predsednik Upravnog odbora a sadašnji generalni direktor IPEK Centra, jedne od najuticajnih nevladinih organizacija u Srbiji i u regionu iz oblasti profesionalnog obrazovanja. Njegovi najveći projekti su iz oblasti državne strategije, međunarodnih odnosa, lobiranja i visokog obrazovanja. Takođe je velike uspehe imao u projektima građevinarstva, farmacije i međunarodne trgovine.

Politička karijera

Milan Dimitrijević nikada nije obavljao javnu funkciju, niti je bio zaposlen u javnom sektoru. Više od deset godina na nacionalnom i međunarodnom nivou Milan Dimitrijević sprovodi projekte koji su direktno povezani sa javnim sektorom, počevši od naučnih istraživanja, pa sve do formulisanja i implementacije strategija najviših nivoa za izgradnju i uređenje državne uprave. Milan Dimitrijević se uvek odazivao pozivima političkih partija za koje je verovao da imaju kapaciteta za izgradnju jake Srbije. Prva politička partija sa kojom je Milan Dimitrijević sarađivao, u vidu savetovanja, bila je partija Bogoljuba Karića, Pokret Snaga Srbije. Saradnja između Milana Dimitrijevića i Bogoljuba Karića se završila nakon postignutog istorijskog rezultata na izborima, najviše zbog odlaska u inostranstvo Milana Dimitrijevića. Sa Borisom Tadićem nije imao saradnju, iako je pokušavao da sa njegovim kadrovima započne reforme i formulisanje prve državne razvojne strategije, do toga nije došlo.

Milan Dimitrijević u periodu 2011-2012 godina, odustaje od dva velika međunarodna projekta i na poziv Aleksandra Vučića na kratko učestvuje u kampanji za gradske u republičke izbore. Saradnja je kratko trajala i Milan Dimitrijević svoje delovanje nastavlja preko nevladine organizacije IPEK Centar, gde je malim koracima, bez podrške vlasti, stranih i domaćih fondova i investitora, otpočeo reformu profesionalnog obrazovanja u Srbiji.

Politički progon

Od 2012 godine do danas, Milan Dimitrijević je izložen različitim pritiscima i političkom progonu od strane vlasti. Razlog za pritiske od strane vlasti je objavljivanje knjige “4 Moderna Musketara“ koja je za samo dva sata postala Nacionalni bestseler, ali je vrlo brzo od strane režima zabranjena njena prodaja i distribucija. Pored knjige, dodatni razlozi su projekti Milana Dimitrijevića, njegov uticaj i popularnost, posebno van granica Srbije i u Srpskoj dijaspori.

Milan Dimitrijević je doživeo porodičnu tragediju, kada je njegova, danas bivša supruga, Ivana Radovančev, u klasičnoj sačekuši upucana ispred njihovog doma u Beogradu. U to vreme, Milan Dimitrijević je kao jedan od vodećih naučnika, učestvovao na naučnoj konferenciji u Turskoj. Dok je na njegovim grudima bila Srpska zastava i dok je dobijao pohvale, priznanja i aplauze, njegova supruga se borila za život. Vrlo brzo, opet pod uticajem i različitim pritiscima, Milana Dimitrijevića napuštaju najbliži saradnici, koji su strahovali za svoje živote videvši šta se desilo Milanovoj supruzi. Život Milana Dimitrijevića, njegovog oca, ali i njegove sadašnje supruge Mirjane Dimitrijević je više puta bio ugrožen, od pretnji, fizičkih napada, demoliranja vozila i poslovnih prostorija, pa sve do vođenja krivičnih postupaka.

Politički progon Milana Dimitrijevića dobija epilog krajem 2018.godine kada Apelacioni sud donosi presudu protiv Milana Dimitrijevića za krivično delo zloupotrebe službenog položaja i prevare i osuđuje ga na godinu dana zatvora (kućni pritvor) i 300.000 dinara novčane kazne. Vlast je preko sedam godina vodila krivični postupak protiv Milana Dimitrijevića, s jasnom namerom da mu na teret stavi sramnu presudu. U toku postupka, Milan Dimitrijević je oslobođen dva puta, s obrazloženjem da je u pitanju parnični postupak i da ne postoji delo za  koje se Milan Dimitrijević tereti. Apelacioni sud je osudio Milana Dimitrijevića u postupku koji trajao svega 30 minuta, gde mu je glavni sudija rekla da ga država progoni već šest godina i niko drugi.

Proces i presuda u očima Dr. Milana Dimitrijevića

Prva reč koja mi pada na pamet kada pomislim na presudu je “IZDAJA“ i ništa više! Da li postoji teže krivično delo jednog državnika od izdaje? Naravno da ne postoji!

Ko je to mene osudio, odnosno, ko je to meni presudio?

Da li znate zašto je to izdaja?

Kada imate osobu koja godinama radi na obnovi države, stvaranju novih vrednosti, obrazovanju najvišeg nivoa za hiljade građana, zatim na obrazovanju budućih lidera, osobu koja je svaki dan svog života u poslednjih deset godina provela na stvaranju uslova za bolji život građana Srbije i to isključivo kao pojedinac, bez podrške države ili bilo koje političke partije, kada imate osobu koja otvara biblioteke po Srbiji, daje stipendije, izvodi hiljade mladih na pravi put i na kraju tu osobu progonite kao životinju i pokušavate da joj stavite na teret najsramniju presudu, da li ste svesni šta ste onda učinili državi i njenim građanima? U najmanju ruku ste im nanel zlo i izdali ih! Izdali ste najviše interese Srbije, a to je obrazovanje njenih građana i postojanje osobe koja je nesebično učinila toliko za Srbiju, koliko nisu zajedno sve političke strukture posle Tita.

Od 2012.godine počinje klasičan politički progon po nalogu sadašnjeg predsednika republike Srbije Aleksandra Vučića. Imam sve dokaze da potvrdim svoje izjave, od transkripta razgovora, svedoka, ostalih materijalnih dokaza i dodatnih informacija koje će pokazati da je preko 20 ljudi iz redova visoke politike, Bezbedonosno informativne agencije, policije i najvišeg nivoa sudske vlasti učestvovalo u mom progonu i stavljanju na teret sramotne presude, bez ijednog dokaza, potpuno van zakona, silom i zloupotrebom službenog položaja.

Od 2012.godine, Aleksandar Vučić je učinio sve da moj život pretvori u pakao, jer i pored sudskog procesa, koji je on lično preko svojih saradnika vodio protiv mene, njegov sistem, odnosno njegova vlast je odgovorna za pokušaj ubistva moje supruge, koja je ispred našeg kućnog praga u klasičnoj sačekuši ranjena, zatim je preko svojih špijuna sprečio moj politički razvoj u Srbiji, zabranio moj rad i moje delo, posebno moje knjige, nacionalne i međunarodne bestselere i sve je to praćeno povremenim pretnjama mojim ubistvom i ubistvom mog oca.

Podvlačim, za sve što sam ikada izjavio, imam čvrste dokaze, al i i daleko veći kredibilitet od onih koji su se udružili kako bi sproveli do kraja politički progon protiv mene i moje porodice. Takođe naglašavam, svi će do jednog odgovarati, prvo pred međunarodnim sudom pravde, a zatim i pred nacionalnim sudom, čim bude izašao iz kandži mafije i korumpiranih političkih struktura.

Ja sam i dalje ovde, uvek sam verovao u svoju zemlju, u svoj narod i u Srpsko sudstvo, a posebno naglašavam Srpsko sudstvo, jer sam ubeđen da ima veliki broj zaposlenih u sudstvu koji časno i pošteno radi svoj posao, zato je i trebalo toliko godina i toliko različitih sudija da bi se donela presuda protiv mene. Mnogi nisu hteli da učestvuju u ovom činu izdaje, jer su videli da je sve nasilno i bez dokaza. Uticaj je vršen i na moje nekadašnje saradnike i klijente, da se priključe krivičnom gonjenju protiv mene i to su direktno činili službenici BIE, ali niko nije hteo da se priključi.

Iako su me mnogi savetovali da napustim Srbiju i da borbu vodim iz inostranstva, to sam odbio i povinovaću se odluci Apelacionog suda, ali to nije kraj. Preko svog advokata pokrenuo sam ocenu ustavnosti moje presude, a nakon toga, ukoliko Ustavni sud ne ukine presudu, moj predmet ide u Strazbur, zajedno sa odštetnim zahtevom za sve godine unazad, a posebno za ovu godinu koju ću biti u kućnom pritvoru.

Šta reći za ovakvu vrstu organizovanog kriminala, zloupotrebe službenog položaja i nasilnog političkog progona, koji je odavno prešao sve granice.

Jednostavno imam obavezu prema sebi, svom delu, svojim dostignućima, prema precima, porodici i prema svojoj deci kojoj ostavljam u amanet svoje ime i prezime i sve što je vezano za njega. Zaista ne mogu da dopustim da SILA piše istoriju, već to može samo ISTINA, a ja ću se boriti do kraja da je pokažem i dokažem, bez alternative.