Arhiva tekstova

Jedan od najvećih programa stipendiranja počinje na Caucasus international university u Tbilisiju

Beograd, Srbija – 03.11.2014 – Države u razvoju, a posebno domaće kompanije suočavaju se sa oštrom konkurencijom i sve teže pronalaze efikasan odgovor na strategije stranih konkurenata. Jedan od ključnih resursa koji omogućava razvijenim državama i stranim kompanijama da zadrže visok nivo konkurentnosti su upravo ljudski resursi. Uska profesionalizacija i specijalizacija ljudskih resursa u različitim industrijama predstavlja ustaljenu praksu razvijenih država i velikih svetskih kompanija. Praksa po pitanju profesionalizacije i uske specializacije ljudskih resursa je u potpunosti drugačija u državama u razvoju i u domaćim kompanijama. Upravo nedostatak profesionalnog obrazovanja jedan je od faktora koji negativno utiče na razvoj konkurentnosti država u razvoju i domaćih kompanija.

Krajem 2013.godine grupa naučnika i profesionalaca predvođena međunarodnim ekspertom, naučnikom i piscem dr Milanom Dimitrijevićem, pod pokroviteljstvom NVO IPEK Centar uspešno je realizovala najveći projekat uske specijalizacije i profesionalizacije nezaposlenih kadrova u Srbiji iz domena strategijskog menadžmenta, upravljanjapromenama, odnosa sa javnošću i informacionih i komunikacionih tehnologija.

Nakon uspešne realizacije najvećeg projekta uske specijalizacije i profesionalizacije kadrova u Srbiji i jednog od najvećih u Evropi, dr Milan Dimitrijević je odlučio da od lokalnog napravi globalni projekat pod nazivom ISP-NEW HORIZONS ili International scholarship program -NEW HORIZONS. Projekat podrazumeva dodelu stipendija ljudskim resursima koji studiraju ili rade u obrazovnim organizacijama, državnim institucijama i upravi, neprofitnom sektoru, nevladinom sektoru i javnim preduzećima u državama u razvoju i državama sa kojima je IPEK Centar već ostvario saradnju na zajedničkim projektima.

Prvi profesionalni seminari iz domena strategijskog menadžmenta i upravljanja promenama biće održani na Caucasus International University (CIU) u Tbilisiju – Gruzija, 19 i 20. novembra 2014 godine. Top menadžment CIU-a predvođen kancelarom g. Vakhtang Tsivtsivadze i rektorom Prof. Dr Kakhaber Kordzaia, pokazali su veliko interesovanje za ovaj projekat i uložili su mnogo napora kako bi organizovali implementaciju programa ISP-NEW HORIZONS za kratko vreme.


CIU je privatni univerzitet predvođen stručnim liderima, sa jedinstvenom nacionalnom i internacionalnom strategijom razvoja i sa velikim fokusom na strategiju doživotnog akademskog i profesionalnog usavršavanja studenata utemeljene na inovacijama, diferencijaciji i međunarodnoj saradnji. Implementacija programa ISP-NEW HORIZONS je upravo rezultat te strategije.

Za više informacija o CIU partite ovaj link: www.ciu.edu.ge ili možete kontaktirati Nanu
Parinos, osobu ispred CIU zaduženu za organizaciju implementacije programa ISP-NEW
HORIZONS: nanaparinos@ciu.edu.ge

Za više informacija o projektu ISP-NEW HORIZONS i mogućnostima za implementaciju
u vašoj organizaciji partite ovaj link: www.ipek.rs ili pošaljite zahtev za dobijanje
programske brošure menadžeru programa na email: ispnewhorizons@ipek.rs
Za više informacija o autoru, glavnom predavaču i lideru projekta ISP-NEW HORIZONS
partite ovaj link: www.milandimitrijevic.rs

23.237 Comments