Događaji

Dr Milan Dimitrijević nastavlja profesionalizaciju kadrova u javnom sektoru

Srbija, 18.12.2013 – Prvi seminari, treninzi i specijalizacije kao deo projekt „Obrazovanje na dar ’’ započeti su u krajem avgusta 2013 godine i planirani završetak tog projekta je kraj decembra 2013 godine. U toku implementacije projekta od nacionalnog značaja, autor i lider projekta „Obrazovanje na dar ’’ dr Milan Dimitrijević, odlučio je da profesionalizaciju kadrova proširi na javni sektor. U saradnji sa njegovim ekspertskim timom, dr Milan Dimitrijević otpočinje projekat profesionalizacije kadrova u javnom sektoru pod nazivom „ Jake opštine – jaka Srbija ’’.

Projekat podrazumeva profesionalizaciju kadrova zaposlnih u javnom sektoru u nekoliko discilplina menadžmenta, kao i postavljanje platforme za pregovore u vezi dugoročnog razvoja nerazvijenih lokalnih samouprava, sa svakom lokalnom samoupravom pojedinačno. Prvi seminar je bio iz oblasti strategijskog menadžmenta pod naslovom „Bogatstvo na dnu piramide” autora i predavača Dr Milana Dimitrijevića.

Projekat „ Jake opštine – jaka Srbija ’’ predstavlja jedinstven projekat profesionalizacije kadrova zaposlenih u javnom sektoru, koji će biti nastavljen i u 2014 godini. Za implementaciju prve faze projekta zainteresovano je preko 50 lokalnih samouprava širom Srbije, a pojedine lokalne samouprave kod kojih je prva faza projekta implementirana, prešle su na pregovore za implementaciju druge faze koja podrazumeva izradu dugoročnih razvojnih planova i usku profesionalizaciju kadrova u svojim lokalnim samoupravama.