III – STRATEGIJSKI MENADŽMENT

SEMINAR III – STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Seminar iz strategijskog menadžmenta pod nazivom

„ Bogatstvo na dnu piramide “ – inovacije i preduzetništvo kao uslov izgradnje tržišta i jakih ekonomija

Seminar iz najaktuelnije oblasti menadžmenta pod nazivom „ Bogatstvo na dnu piramide “  je za kratko vreme osvojio tržište Srbije. Namenjen je različitim ciljnim grupama, od državne uprave, javnih preduzeća i banki do malih preduzeća kao i velikih multinacionalnih korporacija.

 

Seminar podrazumeva interaktivno predavanje koje je podeljeno u dve faze. Prva faza govori o najuspešnijim međunarodnim strategijama koje je autor modifikovao, prilagodio shodno uslovima na tržištu Srbije i polaznike edukuje na koji način je moguće formulisati i implementirati set inovativnih strategija za izgradnju malih i srednjih preduzeća,javnih preduzeća i korporacija kao i stvaranja jake izvozne industrije na tržištu Srbije. Druga faza podrazumeva edukaciju polaznika u domenu sopstvene konkurentske prednosti, gde autor navodi korake koji polaznicima pružaju mogućnost da podignu svoju konkurentnost na viši nivo i da na taj način efikasno odgovore na potrebe tržišta i poslodavaca.

Prvi polaznici seminara pod nazivom „ Bogatstvo na dnu piramide “ bili su nezaposlena lica registrovana u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru najvećeg projekta uske profesionalizacije kadrova u Srbiji 2013. godine pod nazivom ’’ Obrazovanje na dar ’’, koji je formulisan i implementiran od strane dr Milana Dimitrijevića i NVO IPEK Centra.

Druga ciljna grupa koja je takođe uspešno pohađala seminar ’’ Bogatstvo na dnu piramide ’’ su zaposleni u lokalnim samoupravama na jugu Srbije. Polaznici su bili deo najvećeg projekta profesionalizacije kadrova zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji 2013.godine pod nazivom ’’ Jake opštine-jaka Srbija ’’, koji je takođe formulisan i implementiran od strane dr Milana Dimitrijevića i NVO IPEK Centra.

Za detaljnije informacije u vezi seminara Bogatstvo na dnu piramide ”, sadržini kao i slobodnim terminima izaberite odeljak „Kontakt“ i popunite formular.