Događaji

ISP- NEW HORIZONS – JEDAN OD NAJVEĆIH PROGRAMA STIPENDIRANJA NA SVETU

Pitanje koje često sebi postavljaju države u razvoju i domaće kompanije koje posluju na tim tržištima je kako izaći na kraj sa konkurencijom koja dolazi iz razvijenih država. Razvijene države i velike strane kompanije odavno uspešno vežbaju globalizaciju i korporativni način upravljanja u državama u razvoju, što za domaće kompanije u državama u razvoju, ali i za njihove vlade predstavlja istovremeno i potrebu i noćnu moru. Sve države u razvoju žele što više stranih investitora, ali istovremeno žele da razvijaju sopstvene potencijale, jer je u većini država u razvoju nemoguće napuniti državni budžet od poreza stranih kompanija. Države u razvoju, a posebno domaće kompanije suočavaju se sa oštrom konkurencijom i sve teže pronalaze efikasan odgovor na strategije stranih konkurenata. Jedan od ključnih resursa koji omogućava razvijenim državama i stranim kompanijama da zadrže visok nivo konkurentnosti su upravo ljudski resursi. Uska profesionalizacija i specijalizacija ljudskih resursa u različitim industrijama predstavlja ustaljenu praksu razvijenih država i velikih svetskih kompanija. Praksa po pitanju profesionalizacije i uske specializacije ljudskih resursa je u potpunosti drugačija u državama u razvoju i u domaćim kompanijama. Upravo nedostatak profesionalnog obrazovanja jedan je od faktora koji negativno utiče na razvoj konkurentnosti država u razvoju i domaćih kompanija.

Krajem 2013.godine grupa naučnika i profesionalaca predvođena međunarodnim ekspertom, naučnikom i piscem dr Milanom Dimitrijevićem, pod pokroviteljstvom NVO IPEK Centar uspešno je realizovala najveći projekat uske specijalizacije i  profesionalizacije nezaposlenih kadrova u Srbiji iz domena strategijskog menadžmenta, upravljanja promenama, odnosa sa javnošću i informacionih i komunikacionih tehnologija.

Nakon uspešne realizacije najvećeg projekta uske specijalizacije i profesionalizacije kadrova u Srbiji i jednog od najvećih u Evropi, dr Milan Dimitrijević je odlučio da od lokalnog napravi globalni projekat pod nazivom ISP-NEW HORIZONS ili International scholarship program -NEW HORIZONS. Projekat podrazumeva dodelu stipendija ljudskim resursima koji studiraju ili rade u obrazovnim organizacijama, državnim institucijama i upravi, neprofitnom sektoru, nevladinom sektoru i javnim preduzećima u državama u razvoju i državama sa kojima je IPEK Centar već ostvario saradnju na zajedničkim projektima.

Dr Milan Dimitrijević: Kao autor, glavni predavač i lider projekta ISP-NEW HORIZONS dozvolite mi da istaknem najvažnije aspekte jednog od najvećih programa stipendiranja na svetu. Inicijacija za formulisanje ISP-NEW HORIZONS kao globalno orijentisanog programa proistekla je iz potrebe za promovisanjem vrednosti i moći nauke. Nakon uspešne implementacije sličnog programa na Nacionalnom nivou u Srbiji, imao sam priliku da vidim prave implikacije i efekte na motivaciju polaznika, produktivnost i njihove volju za dalje lično i profesionalno usavršavanje.

Ovaj projekat je specijalno dizajniran za države u razvoju. Činjenica je da je u ovim zemljama imamo najveću potrebu za promenama, efikasnim i efektnim integracijama, inovacijama, diferencijama, konkurentnosti, višoj produktivnosti, motivaciji i profesionalnom obrazovanju.

Cilj ovog programa je uska profesionalizacija i specijalizacija ljudskih resursa u najvažnijim oblastima menadžmenta. U nekim slučajevima ovaj program će kreirati novi temelj za razvoj profesionalnog obrazovanja a u drugim, ovaj program će doprineti razvoju postojeće prakse profesionalnog obrazovanja.

Vreme je definitivno naš najveći neprijatelj i najveća prepreka da više učestvujemo u projektima visoke društvene odgovornosti. Kao naučnik i kao profesionalac, moje mišljenje po ovom pitanje je veoma jasno; mi smo ti koji moraju da idu van uobičajnih granica, da istražuju sve mogućnosti, da maksimalno iskoriste potencijale, da udruže snage u cilju realizacije nesvakidašnjih stvari za našu zajednicu.

Nekada davno, danas i verujem i u budućnosti, za naučnika, zajednica predstavlja sveukupno čovečanstvo i tu nema mesta za pitanja o nacionalnosti, religiji, rasi, boji, jeziku, običaju ili politici, pošto je nauka iznad tih stvari i predstavlja najmoćniji put ka povezivanju ljudi i nacija.

Pridružite nam se u stvaranju novih horizonata, postanite deo jedinstvenog globalnog projekta koji će demonstrirati prave vrednosti i moć nauke.