Arhiva tekstova

Lider IPEK Centra na političkom kongresu u Turskoj

Međunarodni politički kongres na temu ‘’ Političke komunikacije ‘’ po prvi put je održan 5 decembra u Istanbulu (Turska) na kojem su prisustvovali predstavnici naučne i privredne elite iz Turske i iz
regiona. Na poziv Turskih kolega, dr Milan Dimitrijević kao jedini predstavnik Srbije na ovom kongresu, imao je prilike da stekne uvid u najnovije trendove iz oblasti političkih komunikacija,
odnosa sa javnošću i oblikovanja javnog mnjenja. Pored naučne elite, kongresu je prisustvovao i veliki broj profesionalaca iz ove oblasti koji su aktivno uključeni u savetovanje političara,
političkih stranaka kao i velikih državnih preduzeća i organizacija. Organizator kongresa navodi da je kongres u političkim komunikacijama samo prvi korak i da veruje da će ovakvi i slični kongresi postati ustaljena praksa u Turskoj. Posebno je pozdravio lidera IPEK Centra dr Milana Dimitrijevića i zahvalio mu se na poseti koja ima veliki značaj za jačanje imidža i reputacije kongresa na međunarodnom nivou.

Dr Milan Dimitrijević je pozvan da bude govornik na sledećem političkom kongresu u Istanbulu koji će biti organizovan u 2014 godini.

Dr Milan Dimitrijević: Političke komunikacije predstavljaju uvek osetljivu temu i veliki izazov za praktičare odnosa sa javnošću.Promene su toliko česte i sa velikim implikacijama, kako pozitivnim tako i negativnim, da ono što danas važi kao efikasna strategija, u kratkom roku može da predstavlja ne samo neefikasnu strategiju, već strategiju koja u potpunosti može dati neočekivane rezultate, koji su mahom negativni.

Svakodnevno se bavimo oblikovanjem javnog mnjenja i svi koji se bave ovim poslom vide rapidan porast novih „ situacija’’ koje su sve kompleksnije i teže za upravljanje. Kongres u Istanbulu je okupio eksperte iz nauke i privrede i moram da istaknem moj najači utisak pored vaših izuzetnih prezentacija. Moj najveći utisak je ideja o organizovanju ovakvog događaja i želja ne samo za efikasnim integracijama, već i za suštinskim promenama, u smislu razvoja nauke i privrede. Taj utisak je potpun jer ste na jednom mestu okupili veliki broj praktičara odnosa sa javnošću koji predstavljaju vrlo važne osobe u politici u Turskoj, što opet potvrđuje moje izjave da je Turska vodeća zemlja na Balkanu i da krupnim koracima gradi modernu i jaku državu. Posebno se zahvaljujem gospodinu Emri Goku (Emrah Gok) ispred organizacije kongresa na srdačnoj dobrodošlici i mom prijatelju i saradniku profesorki Hale Bozkurt na pozivu i aktivnom učestvovanju na zajedničkim projektima.

Izjava Dr Milana Dimitrijevića na političkom kongresu na temu
,, Političke komunikacije ’’ u Istanbulu 5 dec. 2013 godine

18.945 Comments