Događaji

Najveći projekat profesionalizacije kadrova u Evropi i dalje čeka odgovor države

Nakon višemesečnih pregovora sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, projekat dr Milana Dimitrijevića pod nazivom JA SAM PROFESIONALAC koji podrazumeva profesionalizaciju preko 50.000 nezaposlenih građana Srbije i veliki broj zaposlenih u javnom sektoru, naišao je na nepremostivu prepreku.

Politički vrh Srbije, preko već pomenutog ministarstva, je u pismenom obaveštenju IPEK Centru, kao organizaciji odgovornoj za implementaciju projekta, naveo da oni ne mogu da podrže projekat  JA SAM PROFESIONALAC i da se za podršku IPEK Centar obrati Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ono što je neophodno napomenuti, dr Milan Dimitrijević je Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike ponudio besplatnu profesionalizaciju kadrova i nije tražio finansijsku podršku za projekat, već isključivo logističku podršku, odnosno zajednički nastup u implementaciji projekta, koji podrazumeva formalno partnerstvo i podršku ministarstva.

Nakon nekoliko meseci pregovora, dr Milan Dimitrijević je dobio odgovor da ni Nacionalna služba za zapošljavanje neće da podrži projekat, sa obrazloženjem da po njima projekat JA SAM PROFESIONALAC nije Nacionalni projekat, da nema veliki značaj za nezaposlene i da trenutno imaju daleko važnije i kvalitetnije projekte.

Dr Milan Dimitrijević i Nacionalna služba za zapošljavanje su prethodni projekat profesionalizacije kadrova pod nazivom ’’ Obrazovanje na dar ’’ zaključili za manje od tri nedelje i naveli su
taj projekat kao najznačajniji projekat u 2013 godini iz domena uske profesionalizacije kadrova.

Konferencija za štampu povodom potpisivanja trilateralnog sporazuma sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i opštinom Vračar za projekat Obrazovanje na dar

Izjava dr Milana Dimitrijevića:

Preko 6 meseci, ja i moj ekspertski tim smo radili na profesionalizaciji nezaposlenih građana u okviru projekta ’’ Obrazovanje na dar ’’ i rezultati tog projekta su prevazišli naša očekivanja. Svakodnevno smo dobijali pozive iz cele Srbije sa molbama da se i u drugim gradovima održe programi profesionalizacije nezaposlenih građana. Odlučio sam da proširim projekat ’’ Obrazovanje na dar ’’ na ostatak Srbije. Formulisao sam u potpunosti nov projekat, uključio više eksperata, obuhvatio više disciplina, po prvi put formulisao potpuno nov pristup u predavanjima koji su svi eksperti prihvatili i na molbu građana Srbije obuhvatio 31 grad u Srbiji.

Projekat sam nazvao ’’ JA SAM PROFESIONALAC ’’ i sa punim pravom sam izjavio da je to najveći projekat profesionalizacije kadrova u Evropi, jer bi preko 50.000 hiljada nezaposlenih građana Srbije bila primarna ciljna grupa korisnika i preko 10.000 zaposlenih građana Srbije u javnom sektoru bi bila druga ciljna grupa korisnika. Imam međunarodno iskustvo u formulisanju i implementaciji vrlo složenih programa profesionalizacije i za moju državu sam uradio najbolji, ali po ko zna koji put, opet sam udario u zid.

U svom ekspozeu, sada bivši premijer Ivica Dačić kao jedan od prioriteta postavio je pitanje profesionalizacije kadrova u javnom sektoru, ali nijednog trenutka nije obratio pažnju na nezaposlene. Sadašnji premijer Aleksandar Vučić je solidno pročitao ekspoze koji su pisali klasični teoretičari ekonomije i menadžmenta, ali moram da naglasim da prvo nisam razumeo više od pola ekspozea a onda sam se pitao da li Aleksandar Vučić izlaže ekspoze u Srpskom parlamentu ili u najmanju ruku Američkom kongresu. Verujem da se Obamin, Kameronov, Olandov i Merkelin kabinet postideo od svoje nesposobnosti i nestručnosti kada su čuli ovakvu sposobnost i stručnost kabineta premijera Srbije.

Već dve godine se u Srbiji bavim edukacijom nezaposlenih i zaposlenih građana i dobro sam upoznat sa potrebama na tržištu iz ovog domena. Ja sam svestan da dobar deo onoga šta ja radim i šta želim da uradim Srpski političari ne razumeju, ali ako to što radim pomaže građanima Srbije i ako usput moji projekti daju i više nego odlične rezultate, najmanje što mogu da urade je da ih formalno podrže i da učine sve što je u njihovoj moći da imamo više ovakvih i sličnih projekata.

Najveći projekat profesionalizacije nezaposlenih kadrova u Evropi i dalje čeka odgovor države.