Odnosi sa javnošću za inženjere menadžmenta

Knjiga „ Odnosi sa javnošću za inženjere menadžmenta “ predstavlja prvo delo dr Milana Dimitrijevića iz ove oblasti.

Knjiga je objavljena 2010. godine kao udžbenik iz predmeta Odnosi sa javnošću na Fakultetu za inženjerski menadžment, gde je dr Milan Dimitrijević na katedri za menadžment predavao dva predmeta, odnose sa javnošću i strategijski menadžment.

Knjiga je za kratko vreme dobila najbolje kritike stručne javnosti  i vrlo brzo dobila drugo i dopunjeno izdanje pod nazivom

„Uvod u odnose sa javnošću“.

Autor je veliki broj seminara, razvojnih projekata za javni, profitni i neprofitni sektor, projekata uske specijalizacije i profesionalizacije kadrova iz domena odnosa sa javnošću utemeljio na ovoj knjizi.

Stečena iskustva na domaćim i međunarodnim projektima pretočio je u novu knjigu „ Uvod u odnose sa javnošću “, koja danas predstavlja jednu od najtraženijih knjiga iz odnosa sa javnošću u Srbiji.

Novo ime strategije uspostavljanja kvalitetnih odnosa između pojedinca – organizacije i javnosti – ciljnih grupa jeste odnosi sa javnošću ili public relations.

Kao jedan od vodećih mislilaca, predavača iz oblasti odnosa sa  javnošću u Evropi i kao čovek iz prakse, dr Milan Dimitrijević je uspeo da rezultate različitih istraživanja iz oblasti odnosa sa javnošću efikasno sumira i prezentira.

Ono što posebno treba navesti je, da ova knjiga pruža kvalitetan uvid u trenutno stanje prakse odnosa sa javnošću najvećih svetskih korporacija i država, kao i ulogu, značaj i perspektivu jedne od vodećih i najkompleksnijih disciplina menadžmenta 20 veka.

Knjiga Uvod u odnose sa javnošću dr Milana Dimitrijevića, na jedan koncizan i efikasan način najbolje prezentuje ulogu i značaj odnosa sa javnošću kao moderne discipline menadžmenta u ostvarivanju najviših organizacijskih ciljeva.

Neophodno je istaći, da uz pomoć ove knjige, mladi diplomci iz svih oblasti mogu steći kvalitetnu osnovu iz oblasti odnosa sa javnošću, koja će im nesumnjivo olakšati školovanje i dalji razvoj karijere.

Prof. dr Duško Tomić
Utemeljivač modernih odnosa sa javnošću u Srbiji