Arhiva tekstova

Prvi koraci projekta ISP-NEW HORIZONS na Caucasus International University, Tbilisi

19.11.2014.godine. – Od 19 do 20 novembra, 2014 godine Cauacasus International University (CIU) je sa velikim zadovoljstvom ugostio Dr. Milana Dimitrijevića, profesora iz Srbije i autora međunarodnog bestselera ’’ Drop Effect’’. Dr Milan Dimitrijević je održao dvodnevni profesionalni seminar iz oblasti strategijskog menadžmenta pod nazivom ’’ Bogatstvo na dnu piramide ’’ i iz oblasti upravljanja promenama po knjizi ’’ Drop Effect’’.

Seminaru su prisustvovali studenti CIU, akademsko i administrativno osoblje. Nakon uspešno sprovedenog seminara, polaznici su primili međunarodne sertifikate izdate od strane IPEK Centra i Dr. Milana Dimitrijevića.

Marina Gedevanishvili – zamenik rektora CIU, direktor departmana za sigurnost kvaliteta: Ne želim da unapred iznosim svoja predviđanja, ali želim da naglasim da će Milan Dimitrijević lično uzeti učešće i postati deo tima u kreiranju novog programa iz odnosa sa javnošću. Projekat je zahtevao pozivanje svetki priznatih i poznatih profesora, uspostavljanje modernih literarnih izvora i baza podataka. Nadam se da će naša saradnja biti produktivna.

Nana Parinos – organizator seminara: Imali smo čast da 0d 19 do 20 novembra ugostimo na CIU Dr. Milana Dimitrijevića, profesora iz Srbije. Sproveo je profesionalni seminar iz strategijskog menadžmenta, sa posebnim osvrtom na odnose sa javnošću. Seminar je bio uspešan i izazvao je veliko uzbuđenje kod studenata, akademskog i administrativnog osoblja.

Manana Kobidze – student: Seminari su sprovedeni po sistemu pitanja-odgovora, time je projekat postao interesantniji i interaktivniji; moram da priznam da smo tokom seminara produbili naša znanja iz oblasti o kojima se diskutovalo. Objašnjavanjem ključnih činjenica profesor je učinio da sve bude jasnije, razumljivije i interesantnije.

Pozivi za organizaciju projekta ISP-NEW HORIZONS dolaze iz više država u razvoju, od kojih su Kazahstan, Turska, Indija i Argentina pokazali najveću inicijativu. Za više informacija o projektu ISP-NEW HORIZONS i mogućnostima za implementaciju u vašoj organizaciji partite ovaj link: www.ipek.rs ili pošaljite zahtev za dobijanje programske brošure menadžeru programa na email: ispnewhorizons@ipek.rs.

Za više informacija o autoru, glavnom predavaču i lideru projekta ISP-NEW HORIZONS pratite ovaj link: www.milandimitrijevic.rs

34.278 Comments