Arhiva tekstova

Srpski eksperti uspešno implementirali najveći projekat profesionalizacije kadrova u Srbiji

Beograd, Srbija – 25.12.2013.g.

Projekat „Obrazovanje na dar-100.000 evra stipendija za nezaposlene“ autora i glavnog predavača dr Milana Dimitrijevića, uspešno je implementiran u organizaciji IPEK Centra održavanjem novogodišnjih seminara 20, 21 i 22 decembra 2013. u prostorijama opštine Vračar u Beogradu. Profesionalni seminari koji su održani, specijalno su krojeni prema trenutnim potrebama na tržištu i obuhvatili su edukaciju iz oblasti strategijskog menadžmenta, odnosa sa javnošću i informacionih i komunikacionih tehnologija.

Učesnici ovih programa izrazili su veliko zadovoljstvo što su bili u prilici da prisustvuju ovakvoj vrsti predavanja koji su novina na našem tržištu i zasnivaju se na interaktivnim predavanjima, stranoj literaturi, najnovijim primerima iz prakse najvećih svetskih korporacija. Primarni cilj profesionalnih seminara je bio usmeren na izgradnju sopstvene konkurentske prednosti, kako bi nezaposleni kandidati stekli znanje i veštine koje će im pomoći da na efikasan način odgovore zahtevima sve zahtevnijeg tržišta i poslodavaca.

Predavanje iz strategijskog menadžmenta i odnosa sa javnošću održao je profesor dr Milan Dimitrijević koji je prezentovao poslednje trendove iz oblasti strategijskog menadžmenta uz stalnu interakciju sa učesnicima i ukazao na moć koju odnosi sa javnošću imaju, a koji predstavljaju relativno novu disciplinu strategijskog menadžmenta.

O aktuelnim trendovima u Informacionim i komunikacionim tehnologijama predavanje je održao mr Dragan Jeremić i prezentovao je polaznicima kako da kreiraju i da održe konkurentsku prednost u ovoj oblasti. S obzirom da je učešće na seminarima bilo ograničeno, a zainteresovanost velika u svim gradovima u Srbiji, IPEK Centar je odlučio da proširi projekat koji će imati potpuno inovativan pristup.

Ekspertski tim na čelu sa dr Milanom Dimitrijevićem je formulisao novi projekat profesionalizacije kadrova pod nazivom

’’JA SAM PROFESIONALAC’’ koji podrazumeva edukaciju nezaposlenih lica registrovanih u evidenciji Nacionaln službe za zapošljavanje i zaposlenih lica u javnom sektoru. Projekat obuhvata 31 grad u Srbiji, uključujući i Beograd. Više informacija o ovom projektu očekujte početkom 2014. godine na zvaničnoj stranici IPEK Centra

www.ipek.rs .

12.523 Comments